top of page

 : השתלמויות מלאות ומפגשים לצוותי חינוך בנושאים

  •  חינוך חוץ כיתתי\גני - אפשרי כמבוא לקראת גן יער 

  • טבע תאטרון  

  • ללמד בחוץ {מקצועות ליבה בטבע}

משובים של משתלמות 
 
  • השתלמות בעלת משמעות גדולה עבורי, יצאתי עם הרבה כלים, ורעיונות חדשים אותם איישם במהלך השנה, מה שחשבתי שהוא בלתי אפשרי נכון לעכשיו אפשרי, צריך רק רצון ואמונה ביכולות שלי לפתח ולהתפתח, לצאת מהקופסא, מהשבלונה ולתת לדברים לזרום. לי באופן אישי ההשתלמות פתחה לי המון כיווני מחשבה לעתיד, אם זה טיולים אותם החלטתי שמידי שבוע יוצאים פעם בשבוע ביום קבוע בלי התחשבות במזג האוויר, יצירות והתעסקות סביב הטבע, פיתחתי אותה והעשרתי אותה כמובן יחד עם הילדים וצוות הגן שתומך, חשבתי שהצוות ירים ידיים וימנע מלהיכנס לראש שלי אבל ההיפך הוא הילדים  נהנים הצוות ואני נהנים פשוט  הפך בתחום האישי והמקצועי שלי, תודה רבה שהיית המרצה שלי למדתי ממך המון !

 

 

  • זוהי השנה השנייה בה אני משתלמת בהשתלמות בהנחייתך.

במישור האישי הזכות שבשותפות שלי בהשתלמות מעניקה לי את האפשרות להעביר את הפעילויות הנ"ל בגן ביער שאנו מקימים אותו במהלך שנה זו.

בהיבט המקצועי, מעשירה אותי ברעיונות ומעניקה לי את האפשרות להעביר את הרעיונות גם לשאר גננות האשכול שמגיעות לגן ביער.

 

  • ההשתלמות הוסיפה לי נופך משמעותי בהתייחסות לטבע בהתנסות חווייתית( המקל והאבנים) וגם בשילוב  כמוטיב תיאטרלי. מה השתנה ?- במישור האישי: נהנית לשבת על רגבי אדמה רטובה ספוגה, בשטח הטבעי בחצר ביתי ובגן ו... לשכב  על הגב באותו מרחב.מבחינה מקצועית – בכל שיח ועשייה עם הילדים-שילבתי את הטבע והמרחב. ניצלתי את הזמן הגן להיות יותר החצר ולהנות מהטבע כמה שיותר. הילדים ואני פשוט נהנים, הם משתפים אותי בגילויים החדשים, ברעיונות ובחוויות האישיות שהיו להם גם כשאני  בגן אחר ( אני גננת משלימה).    תודה ע...נ...קי.....ת.

bottom of page