top of page

 ! החופש להיות

נצא יחדיו למסע : ובעזרת בלון פשוט

דרך תנועה, שחרור, התחברות לילדות, והקשבה

נמצא המון שמחה התרגשות ושחרור

.מבעד לגבולות הגוף או המחשבה

 

,אני שחקן מנחה קבוצות ואיש תנועה שחקר והבין שבעזרת בלון אמונה, הומור והקשבה אפשר לשחרר את כל המחסומים הגופניים והנפשיים ולהיות שוב חופשיים

סדנה עמוקה ומשוחררת המתחילה משקט   והקשבה וצומחת לחגיגה !!

bottom of page